Rafal Zarzeczny, SJ

Professor

P. Rafal Zarzeczny, SJ - The Pontifical Oriental Institute

Biography

Rafał Zarzeczny, SJ, was born in Poland in 1969. He joined the novitiate of the Society of Jesus in Gdynia in 1989. After the philosophical and philological studies in Cracow, he was sent to Rome for two years of regency in the Vatican Radio. He received his theological education at the Pontifical Faculty of Theology Bobolanum in Warsaw, where he was ordained a priest in 2001. Gradually, he studied Oriental languages (Syriac, Coptic and Ethiopic) and history of Early Church at the University of Warsaw and the University of Stefan Cardinal Wyszyński in Warsaw, then Oriental hagiography at the Société des Bollandistes in Brussels.

 

He completed his PhD in Theology and Patristics at the University of Silesia in Katowice in 2006. After a post-doctorate year at Augustinianum and PIO in Rome, and his tertianship in Dublin, he returned into Poland for teaching Patristics at Bobolanum. Since 2010 he is a Professor of Patristics and Ethiopian Studies in the Faculty of Eastern Ecclesiastical Sciences at the Pontifical Oriental Institute in Rome, travelling also annually to the Horn of Africa for the scientific researches on Ethiopic manuscripts, literature and archaeology.

 

Academic Website | Academia.edu

Country of Birth

Poland

Degrees Held

BA, Ignatianum, Cracow, 1994

MD, Bobolanum, Warsaw, 1999

STL, Bobolanum, Warsaw, 2001

PhD, University of Silesia, Katowice, 2006

Adjunct Professor, Bobolanum, Warsaw, 2009

Adjunct Professor, PIO, Rome, 2010

Extraordinary Professor, PIO, Rome, 2011

Publications

Aethiopia fortitudo ejus. Studi in onore di Monsignor Osvaldo Raineri in occasione del suo 80o anniversario, a cura di R. Zarzeczny (Orientalia Christiana Analecta, 298), Pontificio Istituto Orientale, Roma 2015, pp. 531.

 

La civiltà etiopica e la sua eredità: crocevia di culture, lingue e tradizioni. Guida alla giornata di studi etiopici, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 26 novembre 2015, a cura di J. Gnisci – R. Zarzeczny Pontificio Istituto Orientale, Roma 2015, pp. 30.

 

Historia Kościoła w Egipcie. Szkice, Wyd. Petrus, Kraków 2013, pp. 335.

 

Apoftegmaty Ojców Pustyni; t. 3: Zbiory etiopskie (wybór). Mniejsze zbiory greckie. Zbiory łacińskie. Opowiadania dla duszu pożyteczne Pawła z Monemwazji, Jana Moschosa (wybór). Wstępy i opracowanie M. Starowieyski, R. Zarzeczny (Źródła Monastyczne, 56), Wyd. Benedyktynów, Kraków-Tyniec 2010, ss. 450. Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej (Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 9), Wyd. KśJ, Katowice 2009, pp. 432.

 

“Greci, Romani e Aksumiti: prospettive e rapporti alla soglia dell’epoca costantiniana”, in M. Pampaloni – B. Ebeid (eds.), Costantino e l’Oriente. L’impero, i suoi confini e le sue estensioni. Atti del convegno di studi promosso dal PIO in occasione della ricorrenza costantiniana (313-2013), Roma 18 aprile 2013 (Orientalia Christiana Analecta, 300), Pontificio Istituto Orientale, Roma 2016, pp. 267-292.

 

“The Story of Paul the Simple from the Historia Lausiaca by Palladius in its Ethiopic Recension”, in Orientalia Christiana Periodica 82/1 (2016), pp. 127-178.

 

“Mare Nostrum – Mare Rubrum”, in T. Kołosowski (ed.), Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich (Studia Antiquitatis Christianae, 20), Wyd. UKSW, Warszawa 2015, pp. 9-24.

 

“Su due manoscritti etiopici della Biblioteca Casanatense a Roma”, in R. Zarzeczny (ed.), Aethiopia fortitudo ejus. Studi in onore di Monsignor Osvaldo Raineri in occasione del suo 80o compleanno (Orientalia Christiana Analecta, 298), Pontificio Istituto Orientale, Roma 2015, pp. 501-537.

 

“Libri manoscritti in Etiopia ed Eritrea”, in J. Gnisci – R. Zarzeczny (eds.), La civiltà etiopica e la sua eredità, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2015, pp. 19-25.

 

“Ignazio Guidi (1844-1935): His Scientific Life, with Bibliography Recollected”, in P. Bukovec (ed.), Christlicher Orient im Porträt – Wissenschaftsgeschichte des Christlichen Orients. Kongreßakten der 1. Tagung der RVO (4. Dezember 2010, Tübingen). Teilband 1 (Religionen im Vorderen Orient, 2), Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2014, pp. 281-337.

 

“Inventario dei manoscritti etiopici conservati presso la biblioteca del Seminario Maggiore ad Adigrat (Etiopia)”, in Orientalia Christiana Periodica 80/1 (2014), pp. 199-260.

 

“Euzebiusz z Heraklei i jego Homilia efeska (CPG 6143) z etiopskiej antologii patrystycznej Qerǝllos”, in Vox Patrum 32 (2012 [2014]) t. 57, pp. 781-792.

 

“Przygotowanie do wiary i przygotowanie do chrztu w Pseudoklementynach”, in AA.VV., Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Wyd. Polihymnia, Lublin 2011, pp. 21-47.

 

“Some Remarks Concerning the Ethiopic Recension of the Life of Antony”, in Orientalia Christiana Periodica 79/1 (2013), pp. 37-60.

 

“Syryjskie Dzieje Mar Mariego (BHO 610) jako apokryficzne świadectwo domniemanych początków ewangelizacji na obszarach współczesnego Iraku”, in Studia Bobolanum 2 (2010), pp. 67-92.

 

“Melchizedek i egzegeza Rdz 14, 18-20 w pismach Filona Aleksandryjskiego”, in Vox Patrum 28 (2008) t. 52, pp. 1301-1322.

 

“Apokryficzny Dialogus Iohannis cum Iesu (CANT 27) jako gnostycka reinterpretacja dziejów patriarchów i komentarz do Hbr 7,3”, in Vox Patrum 27 (2007) t. 50-51, pp. 291-306.

 

“Pneumatologia Hierakasa z Egiptu na tle apokryficznego Wniebowstąpienia Izajasza i starożytnych tradycji melchizedekiańskich”, in Vox Patrum 26 (2006) t. 49, pp. 735-748.

 

“Ryba jako symbol eucharystyczny w literaturze, ikonografii i epigrafice wczesnochrześcijańskiej”, in J. Naumowicz (red.), Kościół, świat i Zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie (Studia Antuquitatis Christianae, 17), Warszawa 2004, pp. 245-265.

 

“Żydowski chrzest prozelitów a inicjacja chrześcijańska: podobieństwa i różnice w świetle literatury międzytestamentalnej, patrystycznej i dokumentów rabinackich”, in J. Naumowicz (red.), Kościół, świat i Zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie (Studia Antiquitatis Christianae, 17), Warszawa 2004, pp. 214-229.

Interviews

Notable Projects

Catalogue of the two private collections of the Ethiopic manuscripts.

 

Editing and translating several Patristic homilies and hagiographical texts from their Ethiopic recensions.

Favorite Quote

 

There is no dark side in the moon, really. Matter of fact it’s all dark. The only thing that makes it look alight is the sun.

 

– Pink Floyd